Samiske kulturminner i Sørskards og Nord-Viglen

Rørosmuseet har gjort registreringer av samiske kulturminner i Tydal kommune.

Ođas | Almmuhuvvon

Nye registreringer

Arbeidet har pågått over 3 år og var ferdig i 2015. Undersøkelsene ble gjort i området Guevtele; Åarjelgaejsie/Sørskardsfjellet og deler av Nord-Viglenfjella

Viktig for reindrifta

Dette er et område som har vært viktig for den samiske reindriften gjennom århundrer. Det ble registrert 120 arkeologiske lokaliteter. Registreringene omfatter samiske kulturminner som gammetufter, ildsteder og hustufter. Kokegroper ble finnet like ved gammetufter. Det ble også funnet flere beingjemmer, slike er det tidligere gjort få funn av i dette området. Flere graver ble registrert. Prosjektet ble gjennomført med finansiering fra Sametinget og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!