Fag- og timefordeling

Det er skoleeiers plikt å søke timer til samisk opplæring. 

Ođas | Almmuhuvvon

Bestemmelser om og oversikt over gjeldende fag og timefordeling finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider. For grunnskolen er det to ordninger med fag- og timefordeling. Den ene er knyttet til Læreplanverket Kunnskapsløftet med tilpasninger for elever som har samisk som fag og den andre til Læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk med tilpasninger for elever som ikke har samisk som fag.  

Alle elever i samiske kommuner og klasser som gir opplæring etter det samiske læreplanverket Kunnskapsløftet samisk, har 190 timer mer obligatorisk undervisning på barnetrinnet enn øvrige elever. For elever i de samiske kommunene som ikke velger samisk, må skoleeier gi et annet tilbud, for eksempel forsterket opplegg om samisk språk og kultur, kunnskap som elever vil gå glipp av ved ikke å velge samisk.

På skoler som følger det ordinære læreplanverket Kunnskapsløftet, må skoleeier tilrettelegge for opplæring i samisk på følgende måte:

1.    Å ta timer fra norsk og 5 % fra andre fag ved å ta timer fra andre fag og/eller gi ekstra timer.
 
2.    Gi tilleggstimer timer kombinert med å ta timer fra andre fag. Skoleeier kan gi inntil 190 timer ekstra timer på barnetrinnet. Det vil være mest hensiktsmessig å gi tilleggstimer på de laveste trinnene på den tida alternativet er skolefritidsordning. På høyere trinn hvor elever har lange skoledager, kan det være nødvendig å ta timer fra andre fag for å få plass til samisk innenfor den ordinære skoletida. Det er ikke lov å ta mer enn 5% timer fra ett og samme fag. Elever som velger to førstespråk, kan bruke inntil 10 % timer fra andre fag. 

3.    Gi tilleggstimer og ta timer fra norsk (se hva minstetimetallet må være i norsk).  

Oversikt over minstetimetallet i samisk:

 

Samisk som førstespråk

Samisk som andrespråk

 

Totalt timer for hovedtrinn

Timer pr. årstrinn *

Timer pr. uke *

Totalt timer for hovedtrinn

Timer pr. årstrinn *

Timer pr. uke *

1.-7. årstrinn

954

 

 

608

 

2.3 t

1.-4. årstrinn 

642

160*

4,2*

 

 

 

5.-7. årstrinn

312

104*

2,7*

 

 

 

8.-10. årstrinn

284

95*

2,5*

228

76

2

Vg 1 s- Vg3 s

309

103**

 

309

103**

 

Vg 1 y -Vg 2 y

90

45**

 

90

45**

 

st=studieforberedende  utdanningsprogram.

y= yrkesfaglige utdanningsprogram.

*  Gjennomsnittlig timetall. Skoleeier kan på grunnskolen fordele timene ulikt for årstrinn og uker.

** Fleksibilitet i fag- og timefordelingen: Fra og med skoleåret 2015-2016 kan skoleeier legge fag på andre trinn enn det som framgår av tabellene . Når fag flyttes mellom trinn, skal progresjonen i faget vektlegges. Det er bare anledning til å flytte hele fag mellom trinn.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!