Lea meatan Biennale di Venezia-ektietïjjen tjeahpoevuasahtallemisnie

06.5 - 09:00
08.5 - 23:00

Presidente Aili Keskitalo jïh saemiedigkieraerie Henrik Olsen lægan stïeresne ektietïjjen tjeahpoevuasahtallemisnie Biennale di Venezia  Venezijesne, Italia suehpeden 6. - 9. b. Desnie stïeresne dennie byögkeles rïhpestimmesne noerhtelaanti paviljongeste.

Govlehtallije: Raeriestæjja Silja Somby, +47 78 48 42 30

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!