Komitémøter

18.11 - 09:00
22.11 - 15:00

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 18. – 22. november 2019. Komitémøtene starter tirsdag 19. november kl. 09.00 og avsluttes fredag 22. november innen kl. 15.00
Mandag 18. november er satt av til gruppemøter.

Sametingets plenumsmøte avholdes ifølge møteplanen 2. – 6. desember 2019.

Følgende komiteer skal fremme innstilling i følgende saker:
Plan- og finanskomiteen:
Sak 52/19       Sametingets budsjett 2020.          
                        Saksfører: Cecilie Hansen, SP
                        Skyggesaksordfører: Lars Filip Paulsen, H
Sak 53/19      Sametingets budsjettbehov 2021
                       
Saksordfører: Ronny Willhemsen, AP
                       Skyggesaksordfører: Anne Henriette Reinås Nilut, NSR
Sak 55/19       Organisering av Sametingets ungdomspolitikk                       
                         Saksordfører: Runar Myrnes Balto, NSR
                         Skyggesaksordfører: Tom Sottinen, AP

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen:
Sak 46/19       Kunstneravtalen 2020
Sak 48/19       Sametingets handlingsplan for læremiddelutvikling 2020 - 2023
Sak 51/19       Profesjonsutdanninger – implementering av samisk innhold og rekruttering for å møte kompetansebehov i det samiske samfunn

Nærings- og kulturkomiteen:
Sak 49/19       Godkjenning av næringsavtalen for duodji 2020
Sak 50/19       Šattolaš Sápmi – Bærekraftig næringsutviklingSak 54/19       Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2020/2021

Valgkomiteen:
Sak 57/19       Valg av Sametingets fagkomiteer

 

Sametingets gruppe- og komitemøter 18. – 22.11. 2019 i Karasjok

 

Mandag 18. november

09:00 –             Gruppemøter
12.00 – 13.00  Lunsj på Scandic
13.00 –             President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte, møterom 214

Tirsdag 19. november

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00  Komitémøter
17.00 →           Gruppemøter
17.00 – 17.30  Kaffepause

Onsdag 20. november

09.00 – 12.00  Seminar om samisk statistikk, og etnisk registrering i Folkeregisteret og gi de lovpålagte helseregistrene
12.00 – 15.00  Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.30  Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00  Komitémøter
17.00 →           Gruppemøter
17.00 – 17.30  Kaffepause

Torsdag 21. november

09.00 – 10.00  Komitémøter
10.00 – 11.00  Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00  Komitémøter
12.00 – 15.00  Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00  Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00  Komitémøter
17.00 →           Gruppemøter
17.00 – 17.30  Kaffepause

Fredag 22. november

09.00 – 10.00  Komitémøter
10.00 – 10.30  Kaffepause
10.30 – 12.00  Komitémøter
12.00 – 13.00  Lunsj på Scandic
14.30               Avreise med buss til Lakselv (rutebuss)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!