Komitémøter

18.11 - 09:00
22.11 - 15:00

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 18. – 22. november 2019. Komitémøtene starter tirsdag 19. november kl. 09.00 og avsluttes fredag 22. november innen kl. 15.00
Mandag 18. november er satt av til gruppemøter.

Sametingets plenumsmøte avholdes ifølge møteplanen 2. – 6. desember 2019.

Følgende komiteer skal fremme innstilling i følgende saker:
Plan- og finanskomiteen:
Sak 52/19      Sametingets budsjett 2020.          
                       Saksfører: Cecilie Hansen 
                       Skyggesaksordfører: Klemet Erland Hætta
Sak 53/19      Sametingets budsjettbehov 2021
                       
Saksordfører: Ronny Willhemsen
                       Skyggesaksordfører: Anne Henriette Reinås Nilut
Sak 55/19      Organisering av Sametingets ungdomspolitikk                       
                        Saksordfører: Tom Sottinen
                        Skyggesaksordfører: Tor Gunnar Nystad

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen:
Sak 46/19      Kunstneravtalen 2020
                       Saksordfører: Karen Anette Anti
                       Skyggesaksordfører: Piera Heaika Muotka
Sak 48/19      Sametingets handlingsplan for læremiddelutvikling 2020 - 2023
                        
Saksordfører: Elisabeth Erke
                        Skyggesaksordfører: Aili Guttorm
Sak 51/19      Profesjonsutdanninger – implementering av samisk innhold og rekruttering for å møte kompetansebehov i det samiske samfunn
                        Saksordfører: Jørn Are Gaski
                        Skyggesaksordfører: Bjørn Thomas Åhrén

Nærings- og kulturkomiteen:
Sak 49/19      Godkjenning av næringsavtalen for duodji 2020
                        Saksordf: Anders Somby jr
                        Skyggesaksordf: Inger Eline E Fjellgren

Sak 50/19      Šattolaš Sápmi – Bærekraftig næringsutvikling
                        Saksordføter: Ann Karin Kvermo 
                        Skyggesaksordfører: Jon Kappfjell 
Sak 54/19      Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2020/2021
                        Saksordfører: Arild Petterssen Inga 
                        Skyggesaksordfører: Jovna Vars Smuk 

Valgkomiteen:
Sak 57/19      Valg av Sametingets fagkomiteer

 

Sametingets gruppe- og komitemøter 18. – 22.11. 2019 i Karasjok

 

Mandag 18. november

09:00 –             Gruppemøter
12.00 – 13.00  Lunsj på Scandic
13.00 –             President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte, møterom 214

Tirsdag 19. november

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00  Komitémøter
17.00 →           Gruppemøter
17.00 – 17.30  Kaffepause

Onsdag 20. november

09.00 – 12.00  Seminar om samisk statistikk, og etnisk registrering i Folkeregisteret og gi de lovpålagte helseregistrene
12.00 – 15.00  Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.30  Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00  Komitémøter
17.00 →           Gruppemøter
17.00 – 17.30  Kaffepause

Torsdag 21. november

09.00 – 10.00  Komitémøter
10.00 – 11.00  Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00  Komitémøter
12.00 – 15.00  Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00  Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00  Komitémøter
17.00 →           Gruppemøter
17.00 – 17.30  Kaffepause

Fredag 22. november

09.00 – 10.00  Komitémøter
10.00 – 10.30  Kaffepause
10.30 – 12.00  Komitémøter
12.00 – 13.00  Lunsj på Scandic
14.30               Avreise med buss til Lakselv (rutebuss)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!