Markering av avslutning på årets Taushet tar liv-kampanje

10.12 - 08:30

Sametingspresident Aili Keskitalo deltar på markering av avslutningen på årets Taushet tar liv-kampanje 10. desember kl. 08.30 – 10.30 i Likestillings- og diskrimineringsombudets lokaler, Mariboesgate 13, Oslo 4. etasje.

Kampanjen har gått i 16 dager – fra 25. november til 10 desember og er del av den internasjonale kampanjen 16 days of activism against gender based violence.

Kampanjen har som hovedformål i å bidra til å forebygge de såkalte varslede partnerdrapene. Noen så, noen visste, men ingen grep inn i tide. I tillegg har årets kampanje valgt å sette fokus på vold i samiske samfunn og vold mot eldre.

Tentativt program
09.00 - 09.10 Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm ønsker velkommen
09.10 - 09.20 Åpning ved barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) (ikke bekreftet)
09.20 – 09.30 Sametingspresident Aili Keskitalo «Volden må stoppe nå»
09.30 - 09.40 Leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl forteller kort om kampanjen Taushet tar liv og overrekker «5 krav til regjeringen»
09.40 - 09.50 Sametingspolitiker Ann-Karin Kvernmo «Alle har ansvar for å stopp vold»
09.50 – 10.15 Innlegg fra medlemmer av «Taushet tar liv» sin ekspertgruppe:
PhD Psykologspesialist og nyoppnevnt medlem i regjeringens partnerdrapsutvalg Solveig Karin Bø Vatnar «Hvordan forebygge dødelig vold i nære relasjoner?» Leder Krisesenter Vest (Haugsund) Britt Helen Aasbø: «Krisesentre som et kompetansesenter for eldre voldsutsatte» Familievoldskoordinator i Oslo politidistrikt Dag Simen Grøtterud: «Utfordringer med å prioritere familievoldssaker i politiets hverdag»
10.15 - 10.25 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland: «Fylkesmannens tilsyn med kommunenes tjenesteyting, herunder kommunens ansvar for krisesentra»
10.25 - 10.30 Avslutning

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!