Öörnedimmieh

Gaajhkh kuvsjh, seminaarh jïh öörnedimmieh

Kalendervisning:

Uke 41, 07.10.2019 - 13.10.2019

09.10 - 09:00
10.10 - 15:00
Dag 1

Saemiedigkieh gïeleseminaarem Inarisnie

Programme Saemiedigkien ektie gïeleseminaarese lea bæjhkoehtamme jïh registreradimmie lea ræhpas.

Les mer
09.10 - 09:00
10.10 - 15:00
Dag 2

Saemiedigkieh gïeleseminaarem Inarisnie

Programme Saemiedigkien ektie gïeleseminaarese lea bæjhkoehtamme jïh registreradimmie lea ræhpas.

Les mer

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!