Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2020

14.1.2020
Last ned

Sametingets handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2023. Vedtatt av Sametinget 04.12.19, sak SR 048/19.

2019

16.12.2019
Last ned

Sametingets budsjett 2020. Vedtatt 5. desember 2019, sak 52/19

12.12.2019
Last ned

Eierskapsavtale knytta til kildekode og infrastrukturelementer for samisk språkteknologi mellom UiT Norges arktiske universitet og Sametinget

05.12.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Lulesamisk språkmedarbeider (Ref. 19/4846)

15.11.2019
Last ned

Eldrerådets møtebok 03/19

06.11.2019
Last ned

Sametingets budsjett 2020 - sametingsrådets forslag til innstilling

22.10.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Konsulent - Kommunikasjon (Ref. 19/4210)

11.10.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler - Rettigheter og internasjonale saker (Ref. 19/4119)

08.10.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler - Barnehageseksjonen (Ref. 19/1421)

06.10.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler - Budsjett og samordning - 2.gangs kunngjøring (Ref. 19/3165)

30.9.2019
Last ned

Agreement between Walt Disney Animation Studios and the Sámi people

15.9.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Prosjektmedarbeider SáMOS - administrativ, 2. gangs utlysning

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler budsjett og samordning (Ref. 19/3165)

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Prosjektmedarbeider SáMOS - administrativ (Ref. 19/3168)

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Prosjektmedarbeider SáMOS - faglig (Ref. 19/3167)

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler helse (Ref. 19/3284)

04.7.2019
Last ned

Sametingsrådets redegjørelse om joik og samisk musikk 2019

25.6.2019
Last ned

Vedtatt av sametingsrådet 25.06.19

19.6.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Arkeolog

17.6.2019
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms fylkeskommune 2019-2020

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!