2017

31.1.2017
Last ned

Sametingspresident Vibeke Larsen og de øvrige medlemmene av Sametingsrådet har definert og fordelt de politiske ansvarsområdene mellom seg. Her finner du hvilke rådsmedlemmer som har ansvar for hvilke politiske områder.

25.1.2017
Last ned

Sametingets budsjett 2017

2016

22.12.2016
Last ned

Sametingsmelding om areal og miljø

16.12.2016
Last ned

Se hvem som er medlem i hvilken komite

16.12.2016
Last ned

Sametingsrådets tiltredelseserklæring for et råd utgått av Arbeiderpartiet, Árja og Høyre 9.12.2016.

08.12.2016
Last ned

Vedtatt 8.desember 2016

02.11.2016
Last ned

Sanghefte på nord-, lule- og sørsamisk

28.10.2016
Last ned

Saemiedigkiebïevnese jollebe ööhpehtimmien jïh dotkemen bïjre

21.10.2016
Last ned

Evaluering av samiske bokbusser

18.8.2016
Last ned

Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskapning på kulturminneområdet

09.6.2016
Last ned

Vedtatt i Sametinget 29.05.1990. Grunnreglene er sist endret 02.12.2009 og forretningsorden 09.06.2016

09.6.2016
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2016 Vedtatt 09.06.2016

13.4.2016
Last ned

Riektačállinrávvagat

03.3.2016
Last ned

Sametingets årsmelding 2015

29.2.2016
Last ned

- Rapport fra Sametingets arbeidsgruppe for utmark, 29. februar 2016.

15.2.2016
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Sametinget

15.2.2016
Last ned

Sametingsmelding om reindrift

25.1.2016
Last ned

Samiske fjøsgammer i Nordre-Nordland og Sør-Troms - Identifisering, tilstandsvurdering og tiltaksplanlegging. Et samarbeidsprosjekt mellom Várdobáiki museum og Norsk Kulturminnefond

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!