Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2019

11.10.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler - Rettigheter og internasjonale saker (Ref. 19/4119)

08.10.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler - Barnehageseksjonen (Ref. 19/1421)

06.10.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler - Budsjett og samordning - 2.gangs kunngjøring (Ref. 19/3165)

30.9.2019
Last ned

Agreement between Walt Disney Animation Studios and the Sámi people

15.9.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Prosjektmedarbeider SáMOS - administrativ, 2. gangs utlysning

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler budsjett og samordning (Ref. 19/3165)

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Prosjektmedarbeider SáMOS - administrativ (Ref. 19/3168)

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Prosjektmedarbeider SáMOS - faglig (Ref. 19/3167)

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler helse (Ref. 19/3284)

04.7.2019
Last ned

Sametingsrådets redegjørelse om joik og samisk musikk 2019

25.6.2019
Last ned

Vedtatt av sametingsrådet 25.06.19

19.6.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Arkeolog

17.6.2019
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms fylkeskommune 2019-2020

17.6.2019
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms fylkeskommune 2019-2020

07.6.2019
Last ned

Saemiedigkieraerien mïrrestallemepolitihkeles reektestimmie giehpiedamme funksjovnemaahtoen bïjre

05.6.2019
Last ned

Vedtatt 5. juni 2019
Sak 22/19

27.5.2019
Last ned

Revisjonsrapport for 2018 om begrunnelse av tilskuddsvedtak i sametingsrådet og Sametingets klagenemnd, offentlig fra 27. mai

24.5.2019
Last ned

Revisjonsrapport om sametingsrådets styringssystem for måloppnåelse

19.5.2019
Last ned

Eldrerådets møtebok 02/19

13.5.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler næringsutvikling (Ref. 19/2008)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!