Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2017

20.8.2017
Last ned

Statistikk fra Sametinget, august 2017 

04.7.2017
Last ned

Blanke valgkort.

04.7.2017
Last ned

Sametingsvalg - Møtebok for stemmestyret

25.6.2017
Last ned

Vuorrasiidráđi čoahkkingirji 02/17 - Eldrerådets møtebok 02/17. Møteprotokoll fra møte i Sametingets eldreråd på Hattfjelldal 7.-9. juni 2017

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 1 Østre

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 2 Ávjovárri

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 3 Nordre

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 4 Gáisi

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 5 Vesthavet

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 6 Sørsamisk

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 7 Sør-Norge

01.6.2017
Last ned

Forvaltning av automatisk freda samiske bygninger. Vedtatt i Sametingets plenum 2. juni 2017.

31.5.2017
Last ned

Kjøreregler for arbeidet i fagkomiteene, vedtatt 30.5.2006 med endringer av 01.06.17

31.5.2017
Last ned

Nænnoestamme Saemiedigkesne 29.05.1990. Maadthnjoelkedassh minngemes aejkien jarkelamme 02.12.2009 jïh tjåanghkoeöörnege 01.06.2017

31.5.2017
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2017

31.5.2017
Last ned

Fastsatt av Sametinget 10.02.1994. Med siste endringer av 01.01.2019

14.5.2017
Last ned

Offentlig søkerliste - fagleder i seksjonen for kommunikasjon - vikariat

02.5.2017
Last ned

Offentlig søkerliste - Sommerjobb som guide

02.5.2017
Last ned

Logo: Nord - farge asymmetrisk (eps)

02.5.2017
Last ned

Logo: Nord - farge symmetrisk (eps)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!