Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2017

11.10.2017
Last ned

For et Sametingsråd utgått av Norske Samers Riksforbund (NSR), felleslista NSR/Sámealbmot bellodat (SáB), Senterpartiet (Sp), Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG) og Ávjováre Johttisápmelaččaid listu (JSL).

11.10.2017
Last ned

For et Sametingsråd utgått av Norske Samers Riksforbund (NSR), felleslista NSR/Sámealbmot bellodat (SáB), Senterpartiet (Sp), Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG) og Ávjováre Johttisápmelaččaid listu (JSL). Perioden 2017-2021

05.10.2017
Last ned

Sjugniedihks jieleme - akte ovnuhteme nuepie. Saemiedigkieraerien dahkoesoejkesje kultuvrelle- jïh sjugniedihks jieliemasse. Boelhke: Mïetsken 2017-Goeven 2019

01.10.2017
Last ned

Offentlig søkerliste - Fagleder - Seksjon for bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap (Ref. 17/3798)

01.10.2017
Last ned

Offentlig søkerliste - Arkeolog (Ref. 17/4328)

24.9.2017
Last ned

Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder - Norutrapport 9-2017

18.9.2017
Last ned

Offentlig søkerliste - Fagleder i seksjonen for språkforvaltning og -politikk (Ref. 17/3899)

18.9.2017
Last ned

Offentlig søkerliste - Personalrådgiver (Ref. 16/3247)

17.9.2017
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler innen miljø og arealplansaker (Ref. 17/3796)

13.9.2017
Last ned

Avtaletekst Næringsavtale for duodji 01.01.2018-31.12.2018

10.9.2017
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler innen miljø og arealplansaker (Ref. 17/3795)

30.8.2017
Last ned

Beaivváš sámi našunálateáhter - Mulighetsstudie. Rapport av Statsbygg, august 2017.

20.8.2017
Last ned

Statistikk fra Sametinget, august 2017 

04.7.2017
Last ned

Blanke valgkort.

04.7.2017
Last ned

Sametingsvalg - Møtebok for stemmestyret

25.6.2017
Last ned

Vuorrasiidráđi čoahkkingirji 02/17 - Eldrerådets møtebok 02/17. Møteprotokoll fra møte i Sametingets eldreråd på Hattfjelldal 7.-9. juni 2017

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 1 Østre

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 2 Ávjovárri

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 3 Nordre

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 4 Gáisi

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!