Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2012

27.9.2012
Last ned

Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse

2008

26.11.2008
Last ned

Sametingets handlingsplan for likestilling

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!