Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2016

14.2.2016
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Sametinget

2015

15.9.2015
Last ned

Utredning. Kommunereformen og samiske interesser

2012

19.4.2012
Last ned

Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!