Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2018

18.10.2018
Last ned

Sametingrådets høringsuttalelse på Helse Nord regionale utviklingsplan 2035

2017

03.12.2017
Last ned

Etiske retningslinjer for samisk helseforskning

2015

15.9.2015
Last ned

Utredning. Kommunereformen og samiske interesser

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!