Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2020

29.1.2020
Last ned

Presentasjon fra Sametinget under seminar på Røros den 29. januar

29.1.2020
Last ned

Presentasjon om hva konsultasjoner handler om og hva det er fra seminar på Røros den 29. januar

2016

21.12.2016
Last ned

Sametingsmelding om areal og miljø

28.2.2016
Last ned

- Rapport fra Sametingets arbeidsgruppe for utmark, 29. februar 2016.

24.1.2016
Last ned

Perspektiver til fremtidig areal- og miljøpolitikk i Sápmi

2015

15.9.2015
Last ned

Utredning. Kommunereformen og samiske interesser

2010

24.1.2010
Last ned

Sametingets planveileder (2010)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!