Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2020

29.1.2020
Last ned

Presentasjon om hva konsultasjoner handler om og hva det er fra seminar på Røros den 29. januar

2013

05.6.2013
Last ned

Strategi for sikring og utvikling av samisk kultur ved energiutbygginger

2010

24.1.2010
Last ned

Sametingets mineralveileder

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!