Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2019

07.3.2019
Last ned

Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om vold i samiske samfunn

2017

07.3.2017
Last ned

Rapport: «Om du tør å spørre, tør folk å svare» Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn

2012

27.9.2012
Last ned

Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse

2008

26.11.2008
Last ned

Sametingets handlingsplan for likestilling

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!