Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2019

04.7.2019
Last ned

Sametingsrådets redegjørelse om joik og samisk musikk 2019

2018

15.6.2018
Last ned

Sametingsrådets redegjørelse om samisk litteratur

16.5.2018
Last ned

Rapport - Etablering av institusjonelt hjem for joik

Utførende konsulent: Noodt & Reiding AS

2017

30.8.2017
Last ned

Beaivváš sámi našunálateáhter - Mulighetsstudie. Rapport av Statsbygg, august 2017.

2016

20.10.2016
Last ned

Evaluering av samiske bokbusser

09.6.2016
Last ned

Vedtatt i Sametingets plenum juni 2016

2015

25.9.2015
Last ned

Vedtatt i Sametingets plenum 25.09.15

2013

04.6.2013
Last ned

Sametingets museumspolitiske redegjørelse 2013

03.6.2013
Last ned

Sametingsmelding om samisk kunst og kultur

2012

24.1.2012
Last ned

Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område

24.1.2012
Last ned

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!