Kontakt Sametinget

Alle Sametingets kontorer, ansatte og politikere

Aili Keskitalo / Biehttar Heaikka Elle Máreha Áili

Keskitalo, Aili.jpg

Presidente
Krirrie: NSR

Politihkeles dïedtesuerkieh:

Reaktah, abpesaemien jïh gaskenasjonaale laavenjostoe

Gïele

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!