Kontakt Sametinget

Alle Sametingets kontorer, ansatte og politikere

Berit Marie P.E. Eira

Eira, Berit Marie.jpg

Raerielïhtsege
Krirrie: Juhtijesaemiej læstoe

Politihkeles dïedtesuerkieh

Juvrh

Duedtie

Aerpievuekien daajroe

Kultuvremojhtesh jïh gåetievaarjelimmie

Saemiedigkien voereseraerie

Saemiedigkie noerepolitihkeles raerie, SUPU

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!