Kontakt Sametinget

Alle Sametingets kontorer, ansatte og politikere

Henrik Olsen

Olsen, Henrik.jpg

Raerielïhtsege
Krirrie: NSR


Politihkeles dïedtesuerkieh 

Kultuvre, Saetniesvoetekommisjovne jïh måahtadimmie

Saemiedigkien budsjedte, reeknehlåhkoe jïh jaepiebïevnese

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!