Finnmarksykehuset bygger ned samisk helsetjeneste til psykisk syke pasienter

Det er med stor skuffelse sametingsrådet registrerer at Finnmarksykehuset har vedtatt å legge ned 10 stillinger i akutt ambulante team innenfor psykisk helse for å dekke inn et underskudd i foretaket, og at hele 8 av stillingene legges ned i de områdene  som betjener flest samiske pasientene, deriblant SANKS. Akutt-teamene er ment som et lavterskeltilbud, der pasienter kan få rask hjelp uten at de trenger en henvisning. Disse teamene gir også pasientene hjelp i deres nærmiljø slik at man unngår innleggelser i institusjoner.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

-Vi er bekymret for tilbudet til samiske pasienter, sier sametingspresident Vibeke Larsen. Særlig fordi at øvrige tilbud i Finnmark og landet forøvrig ikke har tilrettelagt for bruk av samisk språk og kulturkompetanse. Samtidig mener vi at det er svært urimelig at SANKS og tilbudet til samiske pasienter i Finnmark skal stå for den største delen av innsparingen, sier Larsen.

DSC_1268.JPG

Sametinget har, i samarbeid med Helse Nord og sentrale myndigheter, jobbet over mange år for å utvikle helsetjenester til samiske pasienter.  Oppbygging av SANKS gjennom statlige midler er et resultat av dette.

SANKS er blitt et fyrtårn innenfor psykisk helse og rus som høster anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. Deriblant ser vi at våre naboland inngår avtaler med Helse Nord slik at de kan bruke SANKS kompetanse. SANKS gir også  tilbud til samiske pasienter i andre deler av landet, og sentrale myndigheter og andre viser til SANKS når det er nødvendig med tiltak og bistand i vanskelige saker som «Tysfjordsaken».

- Med Finnmarksykehusets rasering av SANKS vil det være umulig å imøtekomme forventningene og oppgavene som SANKS stilles ovenfor, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Hun peker også på at Helse Nord har gitt Finnmarksykehuset et spesielt ansvar for å sikre tjenestetilbudet til samiske pasienter,  men at det kan synes som at Finnmarksykehuset hverken har vilje eller evne til å ivareta samiske pasienter.

- Sametingsrådet konstaterer at det nylige vedtaket i Finnmarksykehuset føyer seg inn i rekken av tidligere grep og prosesser som begrenser SANKS og utvikling av samiske helsetjenester. Fra Sametingets side må vi bare beklage at vår tillit til Finnmarksykehuset er kraftig svekket, sier Sametingspresident Vibeke Larsen, og avslutter med at det er på høy tid å vurderer en annen organisasjonstilknytning for samisk spesialisthelsetjeneste.

For mer informasjon: Sametingspresident Vibeke Larsen, 941 30 116

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!