Nei til Nussir

– En Nussir-gruve i Repparfjord vil fortrenge reindrift og fiske og være et overgrep mot land- og ressursrettigheter. En driftstillatelse til dette kan derfor ikke gis, sier sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Onsdag 2. august hadde sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren møte med representanter for reinbeitedistrikt 22 Fiettar for å drøfte hvordan en skal fortsette samarbeidet for å forhindre en Nussir-gruve.

– Vi er helt enige og står sammen i arbeidet mot planene om å etablere en gruve. For Sametinget er det en brei begrunnelse for at en Nussir-gruva ikke kan bli noe av og en av grunnene er at det vil fortrenge reindrifta fra området.

Mineraldirektoratet har nå på høring søknad om driftstillatelse. Går Sametinget eller Fefo imot at tillatelse skal gis vil saken blir oversendt Nærings- og fiskeridepartementet for behandling, og skulle departementet gi tillatelse vil Sametinget kunne klage på vedtaket til Regjeringen. Etter mineralloven skal det legges vesentlig vekt på hensynet til samisk kultur, reindrift, næringsutøvelse og samfunnsliv.

– Vi vil selvsagt ha en grundig og skikkelig oppfølging av denne saken etter mineralloven og finnmarksloven. Dersom statlige myndigheter ikke foretar de vurderingene de er lovpliktig til og gir tillatelse, vil saken gå videre til internasjonale menneskerettighetsorgan og nasjonale domstoler. Dette vil vi samarbeide med reinbeitedistriktet om, sier Fjellgren.

– Det er på tide at ansvarlige myndigheter nå både tar folks motstand og gjeldende lover på alvor i denne saken og stopper prosjektplanene på en ryddig måte. Fiettar-reinbeitedistrikt har allerede brukt ni år på denne saken, og de skulle gjerne brukt sin tid og krefter på andre ting enn å sloss mot Staten, avslutter sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!