Regional plan for kulturminner på høring

Nå kan høringsparter og privatpersoner uttale seg om utkast til regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark. Høringsfrist er 30. september. 

76. Bente Iversen.jpg
FOTO | Foto: Bente Iversen

Ođas | Almmuhuvvon

Sametingsrådet og Hovedutvalg for folkehelse, kultur og samferdsel i Finnmark fylkeskommune har vedtatt å sende høringsutkast til regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark til høring og offentlig ettersyn. Nå kan høringsparter og privatpersoner uttale seg til planen.

Høringsutkastet til Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027 er utarbeidet av Finnmark fylkeskommune og Sametinget i fellesskap, og sendes også ut til en rekke høringsinstanser, deriblant alle kommunene i Finnmark.

Hvordan gi innspill til planen?

Det er mulig å sende inn innspill til Finnmark fylkeskommune på epost til postmottak@ffk.no. Da blir ditt innspill registrert i den offentlige postjournalen. Oppgi om du gir innspill som privatperson eller for en organisasjon.

Høringsinnspill sendt med brev postes til:
Finnmark fylkeskommune
Postboks 701 Fylkeshuset
9815 Vadsø

Høringsfristen er satt til 30. september.

Her er høringsutkastet:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!