Sametingspresidentens tale til rådets beretning

Sametingspresident Vibeke Larsen la frem rådets beretning for Sametinget plenum 31. mai 2017 med denne talen:

DSC_0977.JPG

Ođas | Almmuhuvvon

Tjåhkanimjådediddje

Guovte vahko duogen vihtta sáme dájddára oassálassti værálda stuorámus ja ájnnasamos dájddavuosádusán Documenta, Kasselin, Dujskan (Tysklandan).

E aktak sáme dájddár la gudik ietjasa dájdav goassak vuosedam gasskarijkalasj vuosádusán, ja vuorjját nav moattes avtat guovlos bivddiduvvi. Mij gájka mihástallap.

(Fem samiske kunstnere deltar om to uker på verdens største og viktigste kunstutstilling, Documenta i Kassel i Tyskland.

Ingen samiske kunstnere har tidligere vist sine arbeider i den internasjonale utstillingen, og det er sjeldent så mange blir inviterte fra samme område. Vi er stolt alle sammen.)

Det er en anerkjennelse av samisk kunst internasjonalt. Blant de kunstnerne som skal stille finner vi navn som Hans Ragnar Mathisen, Britta Marakatt-Labba, Synnøve Persen, Joar Nango og Maret Anne Sara. I tillegg vil verk av Iver Jåks, og Áillohaš - Nils-Aslak Valkeapää også være en del av utstillingen.

En annen kunstbegivenhet må også nevnes.

I begynnelsen av året forsvant Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø i to måneder og ble erstattet av et oppdiktet museum, Samisk kunstmuseum. Nå har det fiktive museet vunnet prisen som årets museum. Vi gratulerer både Nordnorsk kunstmuseum og RiddoDuottarMuseat med prisen.

Samisk kunst styrker samisk samhørighet, identitet og bidrar til en debatt, både i det samiske og norske samfunnet.

Møteleder

I den siste tiden har det vært en debatt om etablering av en samisk sannhetskommisjon. Det har vært både argumenter for og i mot. Jeg er for en levende debatt. Vi tåler det som samfunn og som ett folk.

For å være helt klar.

Vi er for en sannhetskommisjon. Vi ønsker å ta et endelig oppgjør med fornorskningspolitikken. For å kunne gjøre det, må vi alle, både samer og det norske samfunnet, forstå og anerkjenne hva fornorskningspolitikken bestod av og hvilke konsekvenser den hadde og har for oss samer - både som folk og enkelt mennesker.

Det pågår fremdeles en strukturell forskjellsbehandling i dag.

Blant annet får ikke alle samiske barn et samisk barnehagetilbud, mange barn får ikke undervisning i samisk og det er mange eldre som ikke får en helsetjeneste som er tilpasset samisk språk og kultur.

Vi ønsker å gå inn i fremtiden som et stolt folk med et avklart forhold til vår historie. Det er gjennom å akseptere vår fortid vi kan heles som menneske og folk. Det er også rimelig at det folk som har vært utsatt for fornorskning, selv må ha rett til å definere sine behov for å reparere seg, og ingen andre. Nå må Stortinget følge opp oppfordringen fra det samiske samfunnet.

Møteleder

Det siste året har vært tøft for Tysfjord samfunnet. Det er avdekket et stort antall seksuelle overgrep. Overgrepssakene har nå fått et omfang som kan kalles en nasjonal tragedie.

Det er smertefullt og trist.

Nå må nasjonale myndigheter ta ansvar. Jeg er blitt kontaktet av overgrepsofre som sier at de trenger hjelp. Tysfjord kommune klarer ikke dette alene.

På vegne av Sametinget lover jeg befolkningen i Tysfjord at vi vil gjøre det vi kan for å rette søkelys mot de behov og utfordringer som er i kommunen.

Jeg skal diskutere saken med statsråd Jan Tore Sanner og møte statsådene Per Willy Amundsen og Solveig Horne 15. juni for å diskutere situasjonen i Tysfjord.

Møteleder

Så til en gladsak.

Hattfjelldal kommune innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk. Vi er veldig glad for at kommunen vil være med på å utvikle og fremme det sørsamiske språket. Velkommen.

Kommuner og fylkeskommuner er en av Sametingets aller viktigste samarbeidspartnere for ivaretakelse og utvikling av samiske språk.

Sametinget er i gang med oppfølgingen av utredningen Hjertespråket. Vi gjennomgår høringssvarene som er kommet inn, over 120 høringsuttalelser.

Vi har en forventning om at regjeringen følger opp utredningen og fremmer en lovproposisjon for Stortinget om samiske språk.

Et av forslagene i utredningen går ut på at alle kommuner i hele landet skal ha en lovfestet plikt til å tilby samiskspråklig barnehagetilbud til alle samiske barn dersom foreldrene ønsker det. Et annet forslag handler om å sikre at elever får et gjennomgående samisk opplæringstilbud fra grunnskolen til videregående skole.

Hvis samisk skal være et levende språk også i fremtiden, så må noe gjøres nå.

Møteleder

Det samiske samfunnet har mange utfordringer. Vi mangler penger til læremidler, litteratur, film, musikk og mange byggeprosjekter venter på finansiering, som Saemien Sijte, nytt teaterbygg til Beaivváš nasjonalteater og samisk kunstmuseum.

Det har vært konsultasjoner med regjeringen om ny budsjettmodell for Sametinget, men det ble ikke oppnådd enighet.

Stortinget må derfor følge opp saken. Sametingets budsjett må fastsettes gjennom en proposisjon som legges frem og behandles i Stortinget, på tilsvarende måte som kommuneproposisjonen.

Det samiske samfunnet behøver større forutsigbarhet og innflytelse over budsjettrammene til Sametinget, hvis vi skal kunne løse alle oppgavene som det samiske samfunnet forventer av oss.

Møteleder

Dette er siste plenum i denne perioden. Jeg vil avslutte talen med å takke for samarbeidet og ønsker alle dere til lykke med valgkampen.

Det er gledelig at innmeldingen til Sametingets valgmanntall øker, men det er viktig at så mange som mulig stemmer ved høstens valg

Med dette har jeg lagt frem rådets beretning. Jeg takker for oppmerksomheten.

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!