Fagleder - Næringsseksjon

Vil du være med å utvikle Sametingets næringspolitikk?

Sametingets avdeling for næring, kultur og helse har en ledig fast stilling som fagleder for næringsseksjonen, med snarlig tiltredelse.

Ođas | Almmuhuvvon

Vi søker en strategisk og analytisk fagleder som vil lede denne seksjonen og de spennende arbeidsoppgavene som tilligger seksjonen fremover.

Arbeidssted er ved et av Sametingets kontorsteder med forbehold om ledig kontorkapasitet ved stedet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Skånland, Snåsa og Tysfjord.

Arbeidsoppgaver

Livskraftige lokalsamfunn behøver et sterkt og allsidig næringsliv. Primærnæringene og særlig reindrift er viktige næringer i samiske områder og har et særskilt fokus. Samiske kulturnæringer, samisk reiseliv og tilslutta næringer har et stort utviklingspotensial. Som fagleder i næringsseksjonen skal du være med å utvikle Sametingets næringspolitikk.

Seksjonen har 10 medarbeidere som har ansvar for å utvikle og følge opp Sametingets politikk for å sikre sysselsetting og bosetting i samiske områder. Seksjonen har ansvar for å forvalte Sametingets virkemidler på området, samt ansvar for initiering og gjennomføring av prosjekt og program for utvikling av næringslivet. Sametinget vil sette større fokus på reindrift framover og seksjonen vil være sentral i det arbeidet.

Fagleder skal lede seksjonen etter delegerte fullmakter og rapportere til avdelingsdirektøren. I tillegg til generell saksbehandling, rådgiving og veiledning innenfor seksjonens fagområde, har fagleder som oppgave å sørge for god forvaltning av fagområdet. Fagleder skal være oppdatert på utviklingen innen fagområdet, ha god kontakt med brukere, samarbeidspartnere og med sine medarbeidere.

Delegerte fullmakter vil innebære:

 • Oppfølging av seksjonens faglige ansvarsområde
 • Personaloppfølging av seksjonens medarbeidere
 • Budsjettdisponeringsfullmakt

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves utdanning fra høgskole/universitet fortrinnsvis på mastergradnivå, primært innen næringsutvikling, samfunnsplanlegging eller økonomi. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om utdanning på masternivå, dog minimum bachelornivå. Ledelseserfaring vektlegges. Det er ønskelig med samisk muntlig og helst samisk skriftlig kompetanse.

Videre vektlegges:

 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold, næringsutvikling og næringer i samiske områder
 • Motivasjon og faglig oppdatering
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling
 • Fleksibel og positiv innstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1211 seksjonssjef.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

30.04.2019

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!