Feltarbeid - Sommerjobb

Har du kjennskap til samiske kulturminner og liker feltarbeid?

Sametinget søker feltledere og feltassistenter til § 9-undersøkelser i forbindelse med befaring av plan- og arealsaker i Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Antall stillinger er avhengig av antall eksterne oppdrag/feltarbeid som skal gjennomføres i 2019. Stillingene er midlertidige, med tiltredelse i mai/juni 2019 og varighet i 2-5 måneder, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er tilknyttet et av Sametingets kontorsteder, fortrinnsvis Varangerbotn, Tromsø, Manndalen i Kåfjord, Evenskjer, Drag eller Snåsa.

Feltledere

Feltledere skal utføre registrering av samiske kulturminner i forbindelse med befaring av aktuelle plan- og arealsaker. I arbeidet inngår også rapportarbeid, både underveis og etter avsluttet feltarbeid. I tillegg kan det være aktuelt med saksbehandling, samt innlegging av registrerte kulturminner i Askeladden.

Det er ønskelig med høyere utdanning innen arkeologi/historie eller tilsvarende. Det kreves erfaring fra kulturminneregistrering og bruk av GPS. Det er videre ønskelig med kjennskap til samiske kulturminner og erfaring fra bruk av GIS og CPOS.

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner.

Feltassistenter

Feltassistentene skal delta i feltarbeid og utføre registrering av samiske kulturminner i forbindelse med befaring av aktuelle plan- og arealsaker. I arbeidet inngår rapportarbeid etter avsluttet feltarbeid, og det kan det også være aktuelt med enklere saksbehandling.

Det er ønskelig med høyere utdanning innen arkeologi/historie eller tilsvarende. Stillingen passer også for kandidater som er under utdanning eller har relevant erfaring. Det er også ønskelig med kjennskap til kulturminneregistrering og bruk av GPS.

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1065 konsulent eller 1408 førstekonsulent, avhengig av kvalifikasjoner.

Felles for begge stillingene

Arbeidsoppgavene vil kunne omfatte intervjuarbeid, og kunnskap i samisk språk vil derfor være en viktig kvalifikasjon.
Førerkort for personbil er nødvendig.

Vi vektlegger:

  • Kunnskap om samisk historie og samiske samfunnsforhold
  • Gode faglige kvalifikasjoner
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
  • Serviceinnstilling
  • Personlig egnethet

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".
Angi ønsket kontorsted i søknaden.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

30.04.2019

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!