Kommunikasjonsrådgiver – Fast stilling

Sametingets kommunikasjonsavdeling har en ledig fast stilling som kommunikasjonsrådgiver, med tiltredelse snarest.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Skånland, Snåsa og Tysfjord.

Arbeidsoppgaver

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for kommunikasjon og informasjon om Sametingets virksomhet.

 • Kommunikasjonsfaglig rådgivning til politisk ledelse og organisasjonen forøvrig
 • Utforming av kommunikasjonsstrategier og kampanjer i samarbeid med fagavdelingene
 • Media- og samfunnskontakt
 • Produsering og publisering av innhold til Sametingets interne og eksterne nettsider, samt våre sosiale medier-kanaler
 • Skrive taler, leserinnlegg og pressemeldinger
 • Krisekommunikasjon
 • Saksbehandling og forvaltningsoppgaver
 • Gjennomføring av rådsmøter
 • Øvrige løpende kommunikasjonsoppgaver i avdelingen

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves utdanning på minimum bachelornivå, innenfor kommunikasjonen, journalistikk eller samfunnsfag. Lang og relevant arbeidserfaring er en fordel. Det kreves kunnskap i samisk og norsk både muntlig og skriftlig. Må i tillegg beherske engelsk.

Videre vektlegges:

 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold
 • Forståelse for politiske prosesser
 • Forståelse for medieverden og bruk av sosiale medier
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

30.04.2019

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!