Ledig stilling: Språkfaglig rådgiver

Sametingets språkavdeling har ledig en fast stilling som språkfaglig rådgiver med tiltredelse snarest.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Tjeldsund, Snåsa og Hamarøy.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Bidra med språkfaglig rådgivning innenfor Sametingets politiske og faglige arbeidsområde
 • Språkrøkt og språkbevaring
 • Fungere som faglig rådgiver og samarbeidspartner innenfor fagfeltene stedsnavn, terminologi og normering
 • Språkfaglige vurderinger og saksbehandling
 • Andre språkfaglige oppgaver både internt i Sametinget og ovenfor det samiske samfunnet

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves samiskspråklig utdanning fra høyskole/universitet, fortrinnsvis på masternivå.
Relevant arbeidserfaring innen språkfaglige felt kan kompensere noe for manglende utdanning, men dog minimum bachelornivå.

Arbeidserfaring fra tilsvarende arbeidsområder og kompetanse om språksituasjoner i samiske språk vektlegges.

Videre vektlegges:

 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

31. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!