Gaskesadth Saemiedigkiem

Lissine saemiedigkiegåatan Karasjohkesne kontovresijjieh utnebe daejnie sijjine; Diehtosiida Guovdageaidnu, Varangerbotn, Saemien Sijte Snåase, Árran julevsaemien jarnge Drag, Noerhteåålmegi jarnge Kåfjord, Evenskjer jïh Tromsø.

samediggi@samediggi.no

Påastetjaalesijjie:
Saemiedigkie - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50 
9730 Karasjok/Kárášjohka

Personer

Skålnes, Sunniva.jpg

Avdelingsdirektør
Avdeling for kulturminner, areal og miljøFagleder kulturminner
Avdeling for kulturminner, areal og miljøSeniorrådgiver og arkeolog kulturminner
Avdeling for kulturminner, areal og miljøSeniorrådgiver kulturminner
Avdeling for kulturminner, areal og miljøSeniorrådgiver og arkeolog kulturminner
Avdeling for kulturminner, areal og miljøSeniorrådgiver areal og miljø
Avdeling for kulturminner, areal og miljøFagleder areal og miljø
Avdeling for kulturminner, areal og miljøRådgiver kulturminner
Avdeling for kulturminner, areal og miljøSeniorrådgiver bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap
Avdeling for kulturminner, areal og miljøProsjektleder bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap
Avdeling for kulturminner, areal og miljøRådgiver areal og miljø
Avdeling for kulturminner, areal og miljøRådgiver og arkeolog kulturminner
Avdeling for kulturminner, areal og miljøRådgiver og arkeolog kulturminner
Avdeling for kulturminner, areal og miljøSeniorrådgiver bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap
Avdeling for kulturminner, areal og miljøSeniorrådgiver og arkeolog kulturminner
Avdeling for kulturminner, areal og miljøKontorer

Troms jïh Finnmaarhke

Se ansatte
Unjárga, Troms jïh Finnmaarhke

Se ansatte
Troms jïh Finnmaarhke

Se ansatte
Kåfjord, Troms jïh Finnmaarhke

Se ansatte
Troms jïh Finnmaarhke

Se ansatte
Tjeldsund, Troms og Finnmark

Se ansatte
Hábmer, Nordlaante

Se ansatte
Trööndelage

Se ansatte

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!