Løfter samiske reiselivsopplevelser på agendaen

Sametinget og Tromsø kommune går nå sammen i et unikt prosjekt for å sikre en god og respektabel forvaltning av samisk kultur i reiselivet.

Ođas | Almmuhuvvon

Felles pressemelding fra sametingsråd Silje Karine Muotka og ordfører Kristin Røymo i Tromsø kommune om Vahca, et samarbeidsprosjekt om samisk kultur i reiselivssammenheng

Samisk kultur står sterkt i Nord-Norge og har stor attraksjonskraft i reiselivsmarkedet. Dette er utgangspunktet for samarbeidet mellom Sametinget og Tromsø kommune, der man ønsker å finne frem til løsninger på hvordan man best forvalter samisk kultur i reiselivet. Tromsø har de siste årene opplevd en stor vekst i denne næringen, med gjester fra hele verden, som i stadig større grad etterspør samiske opplevelser.

– For Sametinget er det viktig at det samiske innholdet ivaretas, og at opplevelsene og produktene som tilbys er autentiske og av høy kvalitet. Vi ønsker å skape bevissthet rundt temaet slik at den samiske befolkningen kan føle stolthet over måten vår kultur presenteres av reiselivsaktører, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Tromsø som foregangskommune

Samarbeidsprosjektet har fått arbeidstittelen Vahca, som betyr nysnø på nordsamisk, og viser til hvordan Tromsø vil gå foran med et godt eksempel og sette spor som andre kan følge, i spørsmålet om hvordan man kan forvalte samisk kultur i kommersiell sammenheng med fokus på økt verdiskapning og bærekraftig vekst.

– Tromsø kommunes nye reiselivsstrategi har fokus på å styrke lokal identitet, opplevelser og produkter.  Som ordfører er jeg stolt over samarbeidsavtalen vi har med Sametinget. Det er viktig for oss å ivareta samisk identitet og historie, også gjennom en positiv forsterkning av de gode produktene og aktørene som opererer i kommunen. Folk er nysgjerrige på livene vi lever her i Arktis, og det samiske har en stor og viktig plass i fortellingen om oss, sier ordfører Kristin Røymo.

Det har allerede kommet positive signaler fra blant annet næringslivet i Tromsø om prosjektet, der flere aktører har ytret et generelt ønske om å satse mer på lokale, samiske produkter. Vahca-prosjektet har også fått med seg viktige støttespillere som NordNorsk reiseliv, NHO Reiseliv, UiT Norges arktiske universitet, samt enkeltbedrifter fra næringslivet og reiselivsnæringen i området.

Kick-off seminar

Nå er partene i full sving med å planlegge et eget seminar for alle aktører interessert i temaet samisk kultur og reiseliv i Tromsø, som arrangeres 5. februar 2019 og som nå åpnes for påmelding.

Seminaret vil løfte frem gode eksempler både fra nord og internasjonalt, for å motivere og inspirere reiselivsnæringen og andre i området. Temaet vil være reiseliv og identitet, og målet er å få i gang en diskusjon om hvordan vi ønsker å ha det i tett dialog med næringen selv.

– Hvordan må vi jobbe for at Tromsø og reiselivsaktørene skal bli en «beste praksis» by når det gjelder turisme, reiseliv og urfolkskultur? Vi har en langsiktig ambisjon om å utvikle gode verktøy for hvordan best forvalte urfolkskultur i en næringssammenheng, som senere kan virke både på et nasjonalt og internasjonalt nivå, avslutter sametingsråd Silje Karine Muotka.

For spørsmål og intervjuer:
Rådsmedlem Silje Karine Muotka i Sametinget, tlf: 984 87 576
Ordfører Kristin Røymo i Tromsø kommune, tlf: 480 53 372

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!