PRM: Fagfornyelsen behandles i Sametingets plenum

Sametingsrådet legger frem en redegjørelse om fornyelse av læreplanverket Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet - samisk for Sametingets plenumsmøte denne uken. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen synes det er viktig at vi alle involverer oss og kommer med innspill og merknader til fagfornyelsen.

Ođas | Almmuhuvvon

Kunnskapsdepartementet har satt i gang arbeidet med å fornye læreplanverket Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet - samisk. Alle læreplanene for grunnskolen og de gjennomgående læreplanene for videregående opplæring skal fornyes. Læreplaner angir hvilke prinsipper som gjelder og hvilke verdier og kunnskap våre barn og unge skal ha for å delta i fremtidig samfunn.

– Fagfornyelsen er et stort arbeid som vil ha betydning for våre barns og unges opplæring gjennom hele grunnopplæringen, fra de starter i første klasse og til de er ferdig med videregående opplæring, og har dermed også betydning for de samiske samfunn i fremtiden, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Mikkelsen synes det er viktig at vi alle involverer oss og kommer med innspill og merknader nå.

– Det er nå vi kan påvirke arbeidet slik at læreplanene får et innhold som vi kan gå god for, sier Mikkelsen. Derfor ønsker Sametingsrådet å legge frem en redegjørelse om dette viktige arbeidet og håper på en god debatt i plenum på fredag.

I fornyelsen skal fagene som er i dag beholdes, men innholdet skal bli mer relevant. Det legges mer vekt på sammenheng i fagene og tydelig progresjon i elevenes læring.

– For Sametinget er det viktig å sikre at samisk innhold i de nasjonale læreplanene ikke skal svekkes i forhold til gjeldende læreplaner. Også det at de samiske læreplanene utarbeides samtidig med de ordinære norske læreplanene er viktig.

Forslag til nye læreplaner sendes ut på en spørrerunde i midten av oktober. 

– Jeg vil oppfordre alle til å se på forslagene til nye læreplaner og komme med innspill og kommentarer til læreplanene, sier Mikkelsen. Informasjon om fagfornyelsen er på Utdanningsdirektoratets hjemmeside, og der finner man også link til innspill.

For spørsmål eller intervju, ta kontakt med sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, +47 917 42 161

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!