PRM: Støtter Jakten på bolyst

Sametingsrådet støtter Finnmark fotballkrets og samfunnsprosjektet Jakten på bolyst med kr 300.000. – Sametinget mener at å skape bolyst i små kommuner er et viktig tiltak som også har ringvirkninger for samisk kultur, språk og samfunnsliv, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Ođas | Almmuhuvvon

I perioden 2015-2017 gjennomførte Finnmark fotballkrets prosjektet «Finnmark - mulighetenes fylke» hvor de har gjennomført ulike bolystprosjekter både innenfor og spesielt utenfor fotballarenaen. I prosjektet Jakten på bolyst vil de dra nytte av alle de positive erfaringene fra det tidligere prosjektet, og de ønsker i perioden 2018-2020 å satse på de 15 minste kommunene i Finnmark.

Prosjektet skal blant annet skape bolyst og gjennomføringskraft i samiske kommuner, og bidra til å minske uenigheter og motsetninger i kommunene ved å bygge broer gjennom mangfold i det flerkulturelle Finnmark.

– Sametinget ønsker attraktive kommuner der flere mennesker ønsker å bo, det er derfor dette prosjektet er så positivt, sier Muotka.

Prosjektet handler om å ha noe å glede seg til i sitt nærmiljø, og å ha noe å huske med glede. Målet er å arrangere en bolystuke over fire dager i hver av de 15 kommunene, med ulike gratis aktiviteter for alle innbyggerne i kommunen.

Prosjektet skal skape så bred deltakelse som mulig i lokalsamfunnet og inkludere personer og grupper som av ulike grunner kan ha en tendens til å havne utenfor aktiviteter og arrangement som gjennomføres lokalt. I tillegg vil de arbeide inn mot barn og unge gjennom temaet «Trygge lokalsamfunn».

– Bolystuka er allerede blitt arrangert i flere kommuner, og så langt har vi bare hørt om positive opplevelser fra innbyggerne, og jeg er glad for at det samiske perspektivet skal ivaretas i denne satsningen, avslutter Muotka.

For intervju, ta kontakt med sametingsråd Silje Karine Muotka, +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!