PRM: Støtter fritidstilbud for eldre i Máze

Sametingsrådet gir 350.000 kroner i støtte til Kautokeino kirkelige fellesråd for å etablere en samlingsplass for eldre i Máze.

Ođas | Almmuhuvvon

– Det er veldig bra for Máze, og spesielt for de eldre, at det skal gis et slikt tilbud til dem. Det er spesielt viktig at vi tar vare på våre eldre, sier sametingsråd Berit Marie P.E. Eira.

Eira, Berit Marie.jpg
FOTO | Berit Marie P.E. Eira (Foto: Kenneth Hætta)

Prosjektets mål er å utvikle og ivareta samiske eldres helse og sosiale del. Formålet med prosjektet er å arrangere temasamlinger hvor de eldre blir tilbudt faglig del, sosialisering og mat. Diakonen står for den praktiske gjennomføringen av treffene og fra Kautokeino kommunes side vil de stille med informasjon og forelesere på treffene.

Eira sier det er bra for helsa at eldre ikke bare blir sittende hjemme.

– Mange eldre som bor alene eller avsides kan føle seg isolert og ensom, noe som kan føre til reduksjon i deres helsetilstand. Helsetreffene kan være et godt virkemiddel for å forebygge helseplager og dårligere psykiske helse.

Sametingsråd Berit Marie P.E. Eira vil også berømme Kautokeino kirkelige fellesråd og diakonen som har jobbet for å få på plass et slikt tilbud, og håper at kommunen stiller med gratis lokale til de eldre.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Berit Marie P.E. Eira, +47 913 28 626

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!