PRM: Støtter stor merkevaresatsing innen duodji

Duodjiorganisasjonen Duojáriid Ealáhussearvi ønsker å nå et større marked for duodji enn i dag. Nå har sametingsrådet bevilget et tilskudd på inntil kroner 895.625 til MIS of Sápmi, merkevaresatsing innen duodji.

Ill.bilde duodji (foto John Osvald Grønmo, Sámediggi).jpg
FOTO | Ill.bilde duodji (foto John Osvald Grønmo, Sámediggi)

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Sametinget har som mål at duodji skal utvikles som en framtidsrettet og attraktiv næring i samiske områder. Et av Sametingets viktigste redskap for utvikling av duodji er Næringsavtalen for duodji som fremforhandles mellom duodjiorganisasjonene og Sametinget. 

37058200633_8f779af38d_z.jpg
FOTO | Berit Marie P.E. Eira (Foto: Kenneth Hætta)

Håper på en bra utvikling

I Næringsavtalen for duodji 2017 ble partene enige om å sette av 900 000 kroner til merkevareprosjekter som Sámiid Duodji og Duojáriid Ealáhussearvi kan søke. Sametinget mener at dette prosjektet kan være med på å bidra til at målet med ordningen oppnås. 

Vi håper at dette blir en bra utvikling for duodjiutøvere, og at dette sikrer deres næring, sier sametingsråd Berit Marie P.E. Eira.

Per i dag er det ingen andre merkevareoganisasjoner innen duodji i Norge. Merkevareorganisasjonen vil ivareta markedsføring og salg på vegne av utvalgte duodjiprodusenter.

Skal kunne leve av å produsere duodji

Målet med merkevaresatsingen MIS of Sápmi er å skape lønnsomme og bærekraftige virksomheter. Det vil si at produsentene skal kunne leve av å produsere duodji.

Samtidig er det et ønske fra Duojáriid Ealáhussearvi om at merkevaresatsingen skal bidra til kunnskapsformidling om samisk kultur, levemåte og livsgrunnlag. Ved å gjøre samisk håndverk kjent i eksterne markeder, kan man bidra til dette.

– Sametingsrådet ser frem til å følge utviklingen som følge av tilskuddet til merkevaresatsingen, sier Eira.

Kontakt: Sametingsråd Berit Marie P.E. Eira, mob. +47 913 28 626.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!