PRM: Tana videregående skole får tilskudd til tradisjonskunnskapsprosjekt

Tana videregående skole vil utvikle og bevare samiske tradisjoner, i prosjektene Árbediehtu – samisk kunnen om jordbruk og utmarksnæring. Til det har de nå fått tilskudd fra Sametinget, 339 000 kroner.

Ođas | Almmuhuvvon

I søknaden vektlegger Tana videregående skole at deres tradisjonskunnskapsprosjekt skal være til nytte for barn i barnehagealder til videregående skoleelever, og til lærere og andre som bryr seg om samisk kulturarv og tradisjonell samisk utmarksbruk.

– Dette prosjektet er etter vår oppfatning et spennende tiltak som kommer til å løfte samisk jordbruks og utmarksnæringers tradisjoner. Tiltaket kommer til å gi plass til tradisjonell kunnskap i samiske samfunn og slik vil de styrke samisk identitet, språk og kultur hos barn og ungdom, sier Sametingets rådsmedlemmer Mikkel Eskil Mikkelsen og Berit Marie P. E. Eira.

Sametinget ser at Tana videregående skole skal samarbeide med flere lokale aktører i regionen og dette viser at tiltaket er forankret i Tana området. Støtten gis via regionaleutviklingsprosjekts søkerbaserte tilskuddsmidler.

– Prosjektets mål er også å formidle kulturarven til samiske utmarksnæring via videregående skole og hensikten er å få samisk tradisjonskunnskap fra jordbruk med i studieplaner. Dette viser at de har svært viktige mål med dette prosjektet, sier rådsmedlemmene Eira og Mikkelsen. De to ønsker også å reise til Tana når prosjektet igangsettes.

For spørsmål eller intervju, ta kontakt med rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen, mob+47 91742161, eller med rådsmedlem Berit Marie P E. Eira, mob +47 91328626.

Bilder finner du her:
https://www.flickr.com/photos/samediggi/albums/72157687389005730/with/24109919378/

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!