Sametinget gir 1,7 millioner kroner til næringsprosjekter i Nordkapp og Skjervøy

Sametingsrådet har på siste møte i 2018 gitt støtte på 1,7 millioner kroner til næringstiltak i kommunene Nordkapp i Finnmark og Skjervøy i Troms. – Dette har stor betydning for næringslivet i disse kystkommunene, sier sametingsråd Silje Karine Muotka, som mener det er viktig for å styrke forutsetningen for sjøsamisk kultur i disse områdene hvor fornorskningen har vært omfattende.

Kurt Einarsen AS (Privat foto).jpg

Kurt Einarsen AS i Skjervøy har fått støtte av sametingsrådet til investering i fartøy og flytebrygge. (Foto: Privat)

Ođas | Almmuhuvvon

Det var på Sametingets siste rådsmøte i 2018 at det ble innvilget støtte til Kamøyvær kystlag i Nordkapp kommune på 300 000 kroner til renovering av kaianlegg og til nye egnebuer for å styrke servicetjenesten på landsiden.

krigerfisk 2.jpg

Krigerfisk AS ved Mads Gerhardsen i Nordkapp kommune fikk støtte av sametingsrådet til investering i et moderne fiskefartøy med redskap (Foto: Privat)

– Kaianlegg og egnebuer er tiltak som kommer fiskerinæringen i området til gode, sier sametingsråd Muotka, som mener at dette er viktig infrastruktur for ei aktiv kystflåte.

I møtet ble det også innvilget 270 000 kroner til Krigerfisk AS ved Mads Gerhardsen i Nordkapp kommune til investering i et moderne fiskefartøy med redskap.

– Sametinget vil med slik støtte bidra til å styrke den kystnære fiskerinæringen både på sjø- og landssiden, og der bidrar Sametinget til at fiskere som vil etablere seg med egne fartøy for første gang kan få hjelp med finansieringen, sier Muotka.

Vil opprettholde fiskeriaktiviteten

Muotka sier at Sametinget gjør dette for å bygge opp og opprettholde fiskeriaktiviteten i de samiske kyst- og fjordområdene, og målet er å skape bedre rammebetingelser for flåtefornyelse og dermed styrke nyrekruttering til fiskeryrket.

Sametinget har i 2018 innvilget en samlet støtte til fiskerinæringen på 6 368 000 kroner.

– Det er et viktig bidrag. Det har vært en jevn og god rekruttering til fiskeriene de siste årene. Dette viser at Sametinget er blitt en viktig bidragsyter til veksten innenfor fiskeriene på kysten, sier Muotka.

Støtte også til reiselivssatsing

Sametingsrådet ga også noen andre næringsprosjekter støtte i det siste rådsmøtet før juleferien.

Reiselivsbedriften Destinasjon 71 grader Nord i Nordkapp kommune fikk innvilget 300.000 kroner til bygging av trelavvoer. Bedriften satser særlig på cruise- og hurtigrutesegmentet i Nordkapp kommune.

Destinasjon 71 grader Nord, Nordkapp.JPG

Reiselivsbedriften Destinasjon 71 grader Nord i Nordkapp kommune fikk innvilget støtte til bygging av trelavvoer.

– Reiselivssatsingen er en annen næring i utvikling, og i dette tilfellet er det snakk om et solid prosjekt med erfarne eiere som driver en reiselivsvirksomhet som allerede er etablert. De vil utvide virksomheten, og hadde laget en god plan for dette, fremhever Muotka.

Firmaet NT Eiendom ANS i Skjervøy fikk 400.000 kroner i støtte til bygging av verkstedhall. Firmaet jobber med vedlikehold og elektriske installasjoner innenfor fiskeri- og havbruksnæringen.

Også et annet firma i Skjervøy kommune, Kurt Einarsen AS, fikk støtte av sametingsrådet. De fikk også 400.000 kroner til investering i fartøy og flytebrygge. Reiselivsbedriften vil satse på havturisme og da særlig møte den økende etterspørsel om hvalsafariturer med base fra Skjervøy.

– Jeg er glad for at vi kunne gi tilskudd til næringsvirksomhet i både Nordkapp og Skjervøy, sier Muotka avslutningsvis.

For spørsmål, eller intervju, kontakt sametingsråd Silje K. Muotka, + 47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!