Skisser til nye læreplaner - les og gi innspill!

Nå er de første skissene til nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående kommet. Sametinget oppfordrer alle til å komme med innspill.

Ođas | Almmuhuvvon

Vi er tidlig i arbeidet med å utvikle de nye læreplanene. Er vi på rett vei?  Vi ønsker å involvere lærere, skoler, skoleeiere, og andre som er interessert i fagene i skolen, gjennom hele prosessen. Det betyr at du får lese tidlige skisser som fremdeles er under arbeid og hvor læreplangruppene har kommet ulikt på vei. Skissene fremstår derfor noe ulike. Vi ønsker innspill til det videre arbeidet med læreplanene, slik at vi får bedre tid til å vurdere tilbakemeldingene fra dere og gjøre endringer. Til våren kommer en offisiell høring på de endelige læreplanutkastene.

Kjerneelementene - det viktigste elevene skal lære i hvert fag - ble fastsatt juni 2018 og er grunnlaget for læreplanskissene.

Du kan gi innspill på ett eller flere fag. Skissene for hver enkelt læreplan i de ulike fagene ligger som egne notater. Spørsmålene finner du under hver enkelt læreplantekst. Når du har svart på de spørsmålene du ønsker, trykker du på lagre og send inn. Ønsker du å se hele skissen i pdf-format finner du filen under spørsmålene. Der finner du også oversettelse av læreplanene i samisk som førstespråk og samisk som andrespråk til nordsamisk i pdf-format.

Alle læreplanene skal ha samisk innhold, og det skal være et forsterket samisk innhold i de samiske parallelle likeverdige læreplanene. Dette jobber alle læreplangruppene med. På nåværende tidspunkt har de foreslått litt ulike løsninger som innebærer at det samiske innholdet framstår noe ulikt på tvers av fag. 

Frist for å komme med innspill er 14. november. 

Se skissene til læreplaner og gi innspill

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!