Gaskesadth Saemiedigkiem

Lissine saemiedigkiegåatan Karasjohkesne kontovresijjieh utnebe daejnie sijjine; Diehtosiida Guovdageaidnu, Varangerbotn, Saemien Sijte Snåase, Árran julevsaemien jarnge Drag, Noerhteåålmegi jarnge Kåfjord, Evenskjer jïh Tromsø.

Påastetjaalesijjie:
Saemiedigkie - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50 
9730 Karasjok/Kárášjohka

Reeknegetjaalesijjie:
Saemiedigkie - Sametinget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar

Gosse reeknege seedtesåvva tjuara iktesth dongijereferansem saarnodh. Dongkijereferanse lea 1660 (firmakode) + dongkijen initiaalh.

Org. nr.: 974 760 347
Bankkonto: 7694 05 62178
IBAN nr. NO78 7694 05 62178 
SWIFT tjaalesijjie: DNBANOKK

Personer

Rune-Fjellheim04.jpg

DirektørJan-Roger-Ostby.jpg

Avdelingsdirektør
KommunikasjonsavdelingenTommy-Somby.jpg

Avdelingsdirektør
AdministrasjonsavdelingenKontorer

Finnmaarhke

Se ansatte
Finnmaarhke

Se ansatte
Nesseby, Finnmaarhke

Se ansatte
Divtasvuodna, Nordlaante

Se ansatte
Kåfjord, Troms

Se ansatte
Skånland, Troms

Se ansatte
Troms

Se ansatte
Noerhte-Trööndelage

Se ansatte

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!