Gaskesadth Saemiedigkiem

Lissine saemiedigkiegåatan Karasjohkesne kontovresijjieh utnebe daejnie sijjine; Diehtosiida Guovdageaidnu, Varangerbotn, Saemien Sijte Snåase, Árran julevsaemien jarnge Drag, Noerhteåålmegi jarnge Kåfjord, Evenskjer jïh Tromsø.

Påastetjaalesijjie:
Saemiedigkie - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50 
9730 Karasjok/Kárášjohka

Reeknegetjaalesijjie:
Saemiedigkie - Sametinget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar

Gosse reeknege seedtesåvva tjuara iktesth dongijereferansem saarnodh. Dongkijereferanse lea 1660 (firmakode) + dongkijen initiaalh.

Org. nr.: 974 760 347
Bankkonto: 7694 05 62178
IBAN nr. NO78 7694 05 62178 
SWIFT tjaalesijjie: DNBANOKK

Personer

Rune-Fjellheim04.jpg

DirektørJan-Roger-Ostby.jpg

Avdelingsdirektør
KommunikasjonsavdelingenTommy-Somby.jpg

Avdelingsdirektør
AdministrasjonsavdelingenKontorer

Finnmaarhke

Se ansatte
Finnmaarhke

Se ansatte
Kåfjord, Troms

Se ansatte
Divtasvuodna, Nordlaante

Se ansatte
Nesseby, Finnmaarhke

Se ansatte
Noerhte-Trööndelage

Se ansatte
Troms

Se ansatte
Skånland, Troms

Se ansatte

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!