Plenumsmøte 2. - 6. desember

02.12 - 09:00
06.12 - 15:00

Sametingets plenumsmøte avholdes ifølge møteplanen 2. – 6. desember 2019.
Plenumsmøtet starter tirsdag 3. desember kl. 09.00 og avsluttes fredag 6. desember innen kl. 15.00. Mandag 2. desember er satt av til gruppemøter.

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 18.- 22. november 2019.

Sakspapirer

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV fra tirsdag 3. desember til fredag 6. desember.

42/19    Konstituering
43/19    Sametingsrådets beretning om virksomheten
44/19    Kunngjøring av nye saker
45/19    Spørsmål til Sametingsrådet
46/19    Kunstneravtalen 2020
47/19    Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om hatytringer og hatkriminalitet
48/19    Sametingets handlingsplan for læremiddelutvikling 2020 - 2023
49/19    Godkjenning av næringsavtalen for duodji 2020
50/19    Šattolaš Sápmi – Bærekraftig næringsutvikling
51/19    Profesjonsutdanninger – implementering av samisk innhold og rekruttering for å møte kompetansebehov i det samiske samfunn
52/19    Sametingets budsjett 2020
53/19    Sametingets budsjettbehov 2021
54/19    Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2020/2021
55/19    Organisering av Sametingets ungdomspolitikk
56/19    Kontrollkomiteens vurdering av oppnevning av medlemmer til reindriftsstyret
57/19    Valg av Sametingets fagkomiteer

Sametingets gruppe- og plenumsmøter 2. – 6.12. 2019 i Karasjok

Mandag 2. desember

09.00 – Gruppemøter
12.00 – 13.00     Lunsj på Scandic
13.00   President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte på møterom 214.

Tirsdag 3. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:          
Sak 42/19 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 43/19 Sametingsrådets beretning om virksomheten
pauser:
10.00 – 10.30  Kaffepause og gruppemøte
12.00 – 15.00  Lunsj og gruppemøter 
12.00 – 13.00  Lunsj på Scandic
etter lunsj 15.00 -
saker:               
Sak 44/19 Kunngjøring av nye saker
Sak 45/19 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 46/19 Kunstneravtalen 2020
Sak 47/19 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om hatytringer og hatkriminalitet - fremlegging
pauser:
16.30 – 17.00 Kaffepause og gruppemøte

Onsdag 4. desember

før lunsj 09.00 – 12.00

saker:          
Sak 48/19 Sametingets handlingsplan for læremiddelutvikling 2020 - 2023
Sak 49/19 Godkjenning av næringsavtalen for duodji 2020
pauser:
10.00 – 10.30  Kaffepause og gruppemøte 
12.00 – 15.00  Lunsj og gruppemøter 
12.00 – 13.00  Lunsj på Scandic

Onsdag 4. desember

etter lunsj 15.00 -
saker:          
Sak 50/19 Šattolaš Sápmi – Bærekraftig næringsutvikling
Sak 51/19 Profesjonsutdanninger – implementering av samisk innhold og rekruttering for å møte kompetansebehov i det samiske samfunn
pauser:
16.30 – 17.00  Kaffepause og gruppemøte
20.00                Fellesmiddag

Torsdag 5. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:         
Sak 52/19 Sametingets budsjett 2020
pauser:
10.00 – 10.30  Kaffepause og gruppemøte 
12.00 – 15.00  Lunsj 
12.00 – 13.00  Lunsj på Scandic
etter lunsj 15.00 -
saker:          
Sak 53/19 Sametingets budsjettbehov 2021
Sak 54/19 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2020/2021
pauser:
16.30 – 17.00  Kaffepause og gruppemøte 

Fredag 6. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:                
Sak 55/19 Organisering av Sametingets ungdomspolitikk
Sak 47/19 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om hatytringer og hatkriminalitet – debatt
pauser:
10.00 – 10.30  Kaffepause og gruppemøte
12.00 – 13.00  Lunsj på Scandic
etter lunsj 13.00 –
Saker:
Sak 56/19 Kontrollkomiteens vurdering av oppnevning av medlemmer til reindriftsstyret                     
Sak 57/19 Valg av fagkomiteer
16.15   Avreise med buss til Lakselv (Baltos busser)

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!