Plenumsmøte 2. - 6. desember

02.12 - 09:00
06.12 - 15:00

Sametingets plenumsmøte avholdes ifølge møteplanen 2. – 6. desember 2019.
Plenumsmøtet starter tirsdag 3. desember kl. 09.00 og avsluttes fredag 6. desember innen kl. 15.00. Mandag 2. desember er satt av til gruppemøter.

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 18.- 22. november 2019.

Sakspapirer

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV fra tirsdag 3. desember til fredag 6. desember.

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

42/19    Konstituering
43/19    Sametingsrådets beretning om virksomheten
44/19    Kunngjøring av nye saker
45/19    Spørsmål til Sametingsrådet
46/19    Kunstneravtalen 2020
47/19    Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om hatytringer og hatkriminalitet
48/19    Sametingets handlingsplan for læremiddelutvikling 2020 - 2023
49/19    Godkjenning av næringsavtalen for duodji 2020
50/19    Šattolaš Sápmi – Bærekraftig næringsutvikling
51/19    Profesjonsutdanninger – implementering av samisk innhold og rekruttering for å møte kompetansebehov i det samiske samfunn
52/19    Sametingets budsjett 2020
53/19    Sametingets budsjettbehov 2021
54/19    Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2020/2021
55/19    Organisering av Sametingets ungdomspolitikk
56/19    Kontrollkomiteens vurdering av oppnevning av medlemmer til reindriftsstyret
57/19    Valg av Sametingets fagkomiteer
58/19    Regjeringens driftskonsesjon for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni
59/19    Fritak fra verv som vararepresentant – Anne Toril Eriksen Balto (sak trukket)

Program plenum PDF | 477.464 kB

Mandag 2. desember

09.00 – Gruppemøter
12.00 – 13.00     Lunsj på Scandic
13.00   President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte på møterom 214.
17.00   Møte i plenumsledelsen

Tirsdag 3. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:          
Sak 42/19 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 43/19 Sametingsrådets beretning om virksomheten
pauser:
10.00 – 10.30  Kaffepause og gruppemøte
12.00 – 15.00  Lunsj og gruppemøter 
12.00 – 13.00  Lunsj på Scandic
13.00 Møte i plenumsledelsen
etter lunsj 15.00 -
saker:               
Sak 44/19 Kunngjøring av nye saker
Sak 45/19 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 46/19 Kunstneravtalen 2020
Sak 47/19 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om hatytringer og hatkriminalitet - fremlegging
pauser:
16.30 – 17.00 Kaffepause og gruppemøte

Onsdag 4. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:          
Sak 48/19 Sametingets handlingsplan for læremiddelutvikling 2020 - 2023
Sak 49/19 Godkjenning av næringsavtalen for duodji 2020
pauser:
10.00 – 10.30  Kaffepause og gruppemøte 
12.00 – 15.00  Lunsj og gruppemøter 
12.00 – 13.00  Lunsj på Scandic
etter lunsj 15.00 -
saker:          
Sak 50/19 Šattolaš Sápmi – Bærekraftig næringsutvikling
Sak 51/19 Profesjonsutdanninger – implementering av samisk innhold og rekruttering for å møte kompetansebehov i det samiske samfunn
pauser:
16.30 – 17.00  Kaffepause og gruppemøte
20.00                Fellesmiddag

Torsdag 5. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:         
Sak 52/19 Sametingets budsjett 2020
pauser:
10.00 – 10.30  Kaffepause og gruppemøte 
12.00 – 15.00  Lunsj 
12.00 – 13.00  Lunsj på Scandic
etter lunsj 15.00 -
saker:          
Sak 53/19 Sametingets budsjettbehov 2021
Sak 54/19 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2020/2021
Sak 58/19 Regjeringens driftskonsesjon for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni
pauser:
16.30 – 17.00  Kaffepause og gruppemøte 

Fredag 6. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:                
Sak 55/19 Organisering av Sametingets ungdomspolitikk
Sak 47/19 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om hatytringer og hatkriminalitet – debatt
pauser:
10.00 – 10.30  Kaffepause og gruppemøte
12.00 – 13.00  Lunsj på Scandic
etter lunsj 13.00 –
Saker:
Sak 56/19 Kontrollkomiteens vurdering av oppnevning av medlemmer til reindriftsstyret  
Sak 59/19 Fritak fra verv som vararepresentant – Anne Toril Eriksen Balto (sak trukket)
Sak 57/19 Valg av fagkomiteer
16.15   Avreise med buss til Lakselv 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!