Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2019

04.7.2019
Last ned

Sametingsrådets redegjørelse om joik og samisk musikk 2019

2016

09.6.2016
Last ned

Vedtatt i Sametingets plenum juni 2016

2013

03.6.2013
Last ned

Sametingsmelding om samisk kunst og kultur

2012

24.1.2012
Last ned

Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område

24.1.2012
Last ned

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!