Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2018

27.2.2018
Last ned

Sametingsmelding om næringsutvikling

19.2.2018
Last ned

Regional analyse samiskområde 2017

Telemarksforskning

2017

06.12.2017
Last ned

Næringsutvikling i sjøsamiske samfunn. Behandlet i Sametingets plenum 7. desember 2017

24.9.2017
Last ned

Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder - Norutrapport 9-2017

06.3.2017
Last ned

Regional analyse for samisk område 2016 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, utdanning og scenarier

2012

24.1.2012
Last ned

Denne rapporten beskriver utviklingen i samisk område med hensyn til befolkning,
arbeidsplasser, utdanningsnivå, næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

2011

24.1.2011
Last ned

Sametingsmelding om næringsutvikling

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!