Gaskesadth Saemiedigkiem

Lissine saemiedigkiegåatan Karasjohkesne kontovresijjieh utnebe daejnie sijjine; Diehtosiida Guovdageaidnu, Varangerbotn, Saemien Sijte Snåase, Árran julevsaemien jarnge Drag, Noerhteåålmegi jarnge Kåfjord, Evenskjer jïh Tromsø.

Påastetjaalesijjie:
Saemiedigkie - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50 
9730 Karasjok/Kárášjohka

Personer

Hætta, Anne Britt.JPG

Avdelingsdirektør
SpråkavdelingenProsjektleder hjertespråket
SpråkavdelingenRådgiver stedsnavn og språkrøkt
SpråkavdelingenRådgiver språkforvaltning og -politikk
SpråkavdelingenSeniorrådgiver språkforvaltning og -politikk
SpråkavdelingenSeniorrådgiver språkforvaltning og -politikk
SpråkavdelingenRådgiver språkforvaltning og -politikk
SpråkavdelingenRådgiver stedsnavn og språkrøkt
Språkavdelingen

Seniorrådgiver stedsnavn og språkrøkt
SpråkavdelingenSeniorrådgiver stedsnavn og språkrøkt
SpråkavdelingenRådgiver stedsnavn og språkrøkt
SpråkavdelingenRådgiver stedsnavn og språkrøkt
SpråkavdelingenRådgiver terminologi
SpråkavdelingenRådgiver stedsnavn og språkrøkt
SpråkavdelingenFagleder terminologi
SpråkavdelingenKontorer

Finnmaarhke

Se ansatte
Finnmaarhke

Se ansatte
Noerhte-Trööndelage

Se ansatte
Unjárga, Finnmaarhke

Se ansatte
Divtasvuodna, Nordlaante

Se ansatte
Kåfjord, Troms

Se ansatte
Skånland, Troms

Se ansatte
Troms

Se ansatte

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!