Saemiedigkien learoevierhtiejarnge lea steegkeldh daan våhkoen

Bïevnesasse: Saemiedigkien learoevierhtiejarnge mij lea Diehtosiidesne Guovdageaidnusne, lea steegkeldh daan våhkoen (våhkoe 43).

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!